Trots skenande klimatförändringar rustar nu det statligt ägda bolaget Swedavia för att kunna ta emot fler flygresenärer. I de stora expansionsplanerna ingår bland annat byggnaden av 14 nya gater och fler uppställningsplatser för flygplan.