Kampanjen Flyglarm Arlanda drivs av personer som delar en oro över flygets klimatpåverkan och är bekymrade över politikernas och det statliga flygplatsbolaget Swedavias planer på att bygga ut Arlanda flygplats.

2018 infördes en flygskatt i hopp om att minska de negativa miljöeffekter som flygresor medför. Samtidigt planerar ansvariga politiker och det statligt ägda flygplatsbolaget Swedavia för en markant ökning av flygtrafiken. Swedavias prognoser visar att både antalet starter och landningar och antalet resenärer kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

Vi har insett att detta inte går ihop. Vill vi minska utsläppen måste vi våga sätta klimatet i första hand och reducera flygtrafiken, inte verka för en uppåtgående flygtrend. När människor reser ska det inte ske på bekostnad av andras liv och hälsa och inte heller riskera en god miljö för framtida generationer. Vi behöver under de närmaste åren minska våra utsläpp kraftigt för att hejda klimatförändringarna och därför måste utbyggnaden av Arlanda flygplats stoppas!

Vad vi gjort tidigare i kampanjen