Vår aktion Framtiden eller Flyget den 10 augusti 2020 var en protest mot de orättvisa stödpaketen och subventionerna som delas ut till flygbranschen och vårt sätt att kräva att flygtrafiken inte tillåts återgå till samma höga nivåer som innan coronakrisen. Vi ville också en gång för alla stoppa planerna på att bygga ut Arlanda för ökad flygtrafik.

Planen: en bygg-stafett

Vår aktion Framtiden eller Flyget var en protest mot de orättvisa stödpaketen och subventionerna som går till flygbranschen och vårt sätt att kräva att flygtrafiken inte tillåts återgå till samma höga nivåer som innan coronakrisen. Vi ville också en gång för alla stoppa planerna på att bygga ut Arlanda för ökad flygtrafik.

Nu när stora delar av bygget är pausat passade vi den 10 augusti 2020 på att använda en yta intill Arlanda för ett protest-bygge. Nära den plats där regeringen planerade att bygga en pir med 15 nya gater för ökad flygtrafik byggde vi istället en gate till den hållbara framtid som vi vill ha – en möjlig framtid på människornas och naturens villkor.

Vår strategi

För att förhindra smittspridning valde vi att inte samlas i en stor grupp för att protestera, men vi ville ändå visa att vi är en kritisk massa som säger nej till regeringens orättvisa och osmarta satsningar på flyget.

Mindre grupper kom till platsen i skift för att bygga tillsammans. Protest-bygget växte och växte, men folksamlingen som var på plats blev inte större än ca 20 personer eftersom deltagarna löste av varandra, som i en stafett. Alla deltagare skrev därför upp sig på varsitt skift så att det inte blev för mycket folk på området samtidigt. Allt för att undvika smittspridning.

Vad vi vill

Nu när flygbranschen tvingas skala ner på sin verksamhet kan vi hindra flygresandet från att gå tillbaka till samma höga nivåer som tidigare genom att sluta lägga skattepengar på att gynna ett redan daterat transportsätt som flyget. Därför protesterar vi mot de statliga subventionerna som delas ut till flygindustrin. 

Stora delar av utbyggnaden är nu pausade tills vidare, men vi kräver att alla framtida planer på en utbyggnad rivs upp och att de orättvisa subventionerna till flyget stoppas, för att istället styras om till satsningar på hållbara transportsätt.

Vår vision en värld där vi inte har ett lika starkt behov av att resa bort utan kan ha ett rikt liv i vårt närområde. Vi vill också att människor ska ha mer tid att resa långsamt och uppleva världen hållbart och kvalitativt.

När människor reser ska det inte ske på bekostnad av andras liv och hälsa. Det ska vara enkelt och attraktivt att resa med färdmedel som inte bidrar till klimatförändringarna, framförallt tåg. Förutsättningarna för att resa hållbart bör vara lika i hela Sverige.Vad hände förra sommaren?

Sommaren 2019 störde vi leveransen av flygbränsle till flygplatsen i 24 timmar! Flyglarm Arlanda bjöd in till en fredlig civil olydnads-aktion för att uppmärksamma och utmana expansionen av flygplatsen. Målet för aktionen, som från början var hemligt, var Brista bränslestation mellan Märsta och Rosersberg. Där tankas varje dag miljontals liter klimatskadligt flygbränsle ut från ett tåg och leds i långa rör ut mot Arlanda. Men den 11 augusti stoppades verksamheten av klimataktivister i aktionen som vi kallade Framtiden eller Flyget.

Här kan du läsa mer om hur det gick till: Vi störde leveransen av flygbränsle

Här kan du se filmen från Framtiden eller Flyget 2019

Pressklipp om Framtiden eller Flyget 2019