Arlanda byggs ut för fler flygavgångar
I expansionsplanerna för Arlanda ingår bland annat byggande av 14 nya gater och fler uppställningsplatser för flygplan. För att kunna öppna fler gater vill det statliga flygplatsbolaget Swedavia bygga ut Terminal 5 med ytterligare en så kallad pir där flygplanen släpper av och på passagerare. Fler gater ger fler utgångar där passagerare kliver på planen, vilket möjliggör fler och tätare avgångar. Att fler plan lyfter betyder förstås mer klimatutsläpp.

Den nya piren är tänkt att utformas för att ta emot större flygplan och bygget är planerat till 2020-2025. Redan under 2018 har det byggts en ny uppställningsplats vid terminal 2 för att kunna parkera större flygplan, detta för att ersätta de platser som skulle försvinna om den nya piren byggs vid Terminal 5. Swedavia vill även bygga ut Terminal 2 med en eller två pirer, men de planerna ligger längre fram i tiden och ingen planerad byggstart har meddelats. Utöver detta har Swedavia påbörjat eller vill genomföra andra satsningar för att kunna ta emot fler flygresenärer. Några exempel är bredare passager, en ytterligare säkerhetskontroll, ökad kapacitet i bagagehanteringen och fler shoppingområden.[1]

Planer på en fjärde landningsbana längre fram i tiden
Eftersom Swedavia hela tiden siktar på att antalet flygresenärer ska öka finns även planer på en fjärde landningsbana på Arlanda. I utkastet till en ny så kallad ”Masterplan” (ett dokument där flygplatsbolaget sammanställer möjliga framtida scenarion och projekt) står att det kan krävas en till bana någon gång mellan 2030 och 2040 om ännu fler plan ska kunna lyfta och landa. Olika förslag presenteras, exempelvis ett där en ny bana ersätter bana 2 som blir en reservbana.[2] Oavsett förslag är målet med ett nytt bansystem att flygtrafiken ska öka, vilket är det stora problemet.

Politiker och näringsliv driver på för utbyggnad
Många tunga aktörer i samhället driver på för att Arlanda ska byggas ut. Jacob Wallenberg, ordförande i Investor, skrev tillsammans med bland andra Stockholms dåvarande finansborgarråd Karin Wanngård (S), Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka, Stockholms läns dåvarande landshövding Chris Heister och Swedavias dåvarande VD Karl Wistrand 2016 att stora investeringar behöver göras på Arlanda och att flygplatsen behöver byggas ut med både en fjärde och en femte landningsbana.[3] Regeringens utredare Anders Sundström skrev i en rapport 2016 ”Det är enligt min mening helt klart att Arlandas kapacitet på sikt måste byggas ut för att klara Arlandas kommande stora ökning av antalet resenärer. Det handlar då om att bygga en fjärde rullbana, som byggs parallellt med två tidigare banor.” och menade att utbyggnaden borde vara klar till 2035.[4] Regeringen antog 2017 en nationell flygstrategi där det görs klart att Arlandas ska stärkas som Nordens ledande storflygplats.[5] I valrörelsen 2018 drev Moderaterna kravet på en utbyggnad av Arlanda med bland annat en fjärde landningsbana.[6]

Dags att avbryta expansionen
Swedavia framställer det som att ombyggnaden redan är igång. Det stämmer att de har byggt en ny uppställningsplats för flygplan och breddat passagerna där resenärerna går, men byggandet av den nya piren är fortfarande i förberedelsestadiet. Därför behöver vi snarast visa att en expansion av flygplatsen inte har stöd hos allmänheten och se till att den nya piren inte blir av! Att rusta för fler flygavgångar skulle kosta miljardbelopp. Detta är pengar som istället behövs för att utveckla hållbara transporter, exempelvis underhåll av Sveriges eftersatta järnvägsnät.

Läs mer om nätverket Stay Groundeds vision för ett hållbart resande här.

 


[1] https://www.swedavia.se/arlanda/framtidens-flygplats/
[2] Draft masterplan Stockholm Arlanda Airport. Färdigställd 2017-02-22 Tillgänglig från: https://www.swedavia.se/om-swedavia/stadsutveckling/flygplatsernas-masterplaner/#gref
[3] https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nu-kraevs-krafttag-foer-att-utveckla-arlanda-24332
[4] https://www.regeringen.se/496f5e/contentassets/7daf0b55c38b413eb804042d27b560ab/mer-flyg-och-bostader.pdf
[5] https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/en-svensk-flygstrategi–for-flygets-roll-i-framtidens-transportsystem/
[6] https://www.di.se/nyheter/m-toppen-kraver-storsatsning-pa-arlanda-och-slopad-flygskatt/