Flera medier har rapporterat om en konflikt i regeringen kring Arlandafrågan1, eftersom många politiker inom MP är emot utbyggnaden medan S är för en expansion av flygplatsen.

När regeringen 2017 antog en ny flygstrategi bestämdes att ett särskilt Arlandaråd skulle ta fram en plan för vad som skulle hända med flygplatsen, en s.k. färdplan. Planen väntades läggas fram någon gång under början av 2019 efter att regeringen tagit ställning till den, men när detta skrivs i augusti 2019 har S & MP fortfarande inte gått ut med något beslut. Detta har fått de borgerliga politiker som driver på för en utbyggnad av flyget att bli riktigt nervösa och under våren har flera av dem varit på S & MP-regeringen och velat att de ska lägga fram färdplanen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarade i Maj 2019:

”Arlandarådet är avslutat sedan den 31 mars. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har rådet inte haft några möten. Hanteringen av Arlandarådets arbete är inte klar. När det gäller Arlanda flygplats gör Swedavia AB prognoser och ansvarar för investeringar. Generellt sett innebär prognoser alltid en grad av osäkerhet eftersom de per definition bygger på antaganden om framtiden. Prognoser utgör därför enbart ett av flera olika underlag inför beslut om investeringar i transportsystemet.”2

Det är förstås positivt att någon ny färdplan för Arlanda inte har lagts fram ännu. Det tyder på att regeringen inte är överens om expansionsplanerna. Regeringen har sedan regeringsförklaringen i januari 2019 lovat att driva en hårdare politik mot flygets utsläpp och infrastrukturminister Tomas Eneroth har själv sagt att svenskar måste flyga mindre3. Trots detta har vi inte sett någon förändring i expansionsplanerna utan regeringen låter Swedavia fortsätta rusta för ökad kapacitet på Arlanda.

Flygplatsbolagets agerande

De prognoser som Eneroth nämner i citatet ovan gäller de siffror som det statligt ägda flygplatsbolaget Swedavia tagit fram. Swedavia räknar med en 50 procentig ökning av trafiken kring år 20303. När vi i Flyglarm konfronterade Swedavia om expansionsplanerna vid bolagets årsstämma i april kallade deras representant det för ”ett missförstånd att ökade passagerarsiffror är ett mål som vi har”. Frågan är hur deras prognos egentligen skiljer sig från ett mål då det är ett scenario flygplatsbolaget arbetar utifrån och något de låter styra hela deras agerande kring Arlanda.

Redan nu pågår en ombyggnad av flygplatsen för att rusta för fler resenärer. De byggnationer som pågår nu i sommar är en ny säkerhetskontroll, nya hotell och en ny bagagehantering vid flygplatsens utrikesterminal. Till år 2020-2025 planeras även 14 nya gater för att ta emot fler resenärer och större flygplan. Eftersom Swedavia räknar med att antalet flygresenärer hela tiden ska öka finns det även planer på en fjärde landningsbana på Arlanda någon gång efter 20304. Swedavia ger även rabatter till bolag som vill öppna helt nya flyglinjer eller trafikera rutter som idag har mindre trafik5.

Tillsammans stoppar vi expansionen av flyget!

Eftersom politikerna inte är överens om vad som ska hända med planerna på att bygga ut är det viktigare än någonsin att mobilisera mot en expansion av flyget! Kom med oss den 11 augusti för att tillsammans stoppa expansionen av flygplatsen.

https://www.facebook.com/events/631701820684093/

 

Källor:

  1. https://www.etc.se/inrikes/s-kor-over-mp-vill-dubbla-flygtrafiken-till-arlanda

https://www.svd.se/sverige-tvekar–grannlander-bygger-for-okat-flyg

https://tidningensyre.se/2019/nummer-376/politisk-dragkamp-om-stockholms-flygplatser/

https://www.di.se/nyheter/storbrak-i-regeringen-om-arlanda-det-ar-sa-oseriost/

2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/fardplan-arlanda_H612666

3.https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-dubbla-budskap-vi-maste-minska-flygandet-men-later-det-oka

  1. https://www.swedavia.se/arlanda/framtidens-flygplats/
  2. https://www.swedavia.se/om-swedavia/incentives-rabatter/

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s